Disclaimer

Algemeen

Bij Aparthotel Hattem (Kamer nr. 05070686) kunt u de website van Aparthotel Hattem bezoeken en nodigt u uit om te reserveren. Aparthotel Hattem behoudt zich het recht voor om de inhoud te wijzigen of pagina's te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Beperkte aansprakelijkheid

Aparthotel Hattem zal er alles aan doen om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze actualisatie is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en overige informatie over het product op de website zijn kennelijke programmeer- en typefouten voorbehouden. U kunt op basis van een dergelijk fouten geen overeenstemming bereiken met Aparthotel Hattem.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze materialen zijn van Aparthotel Hattem. Zonder schriftelijke toestemming van Aparthotel Hattem is het niet toegestaan ​​deze materialen op een andere manier te kopiëren, verspreiden en gebruiken, tenzij en slechts binnen de strekking van dwingende wet- en regelgeving (zoals citaatrecht), tenzij bij de specifieke materialen anders aangegeven is.